Jan

Moin!
Skickar meddelandet pånytt, mer pengar behövs! Viesti uudestaan, lisää rahaa tarvitaan.
Bara 7 har betalat!
Som jag tidigare skrev behövs det pengar för att täcka årets lördagsturer. Det var 63 Euro om 10 betalar så vi kör på det och ser hur det blir.
Elikkä lauantain maksun tältä kaudelta on 63 Euroa. Saa maksaa tilille
FI75 6601 0010 2903 10
Muistakaa merkata oma nimi noin tiedän varmasti maksajan.
Komihåg att skriva in namnet på meddelande raden

Hälsar gör Jan

Rolf ilmoittautui in

TULEN VÄHÄN MYÖHÄSSÄ

Lue loput viestit

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Jan Enkvist, jan.enkvist@parnet.fi, 040 761 9773

Joukkueen johtaja: Göran Liewndahl,