Jan

Moin! Vi kör på sex! Inte mindre, hellre mer.

Hälsningar Jan

Jan

Var e alla? 😆

Peter ilmoittautui in

en till med ännu så blir vi 5-5

Jan

Hej Gubbs! Fler med idag! Sedan vänligen kolla att ni betalat för söndagsturen, saknar ännu flera namn.
Heips! Lisää gubbeja tänään! Tarkistakaa myös ystävällisesti sunnuntai maksu, useita puuttuu vielä.

Hälsningar Jan

Raine ilmoittautui in

8 on minimi että tulen

Peter ilmoittautui in

jaha några med ännu så blir de bra spel,sätt in el ut